Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. liepos 10 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m. II ketvirtis 2017 m. 1 ketvirtis 2016 m.
1 Direktorius 1,00 1180,09 1111,51 1003,81
2 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams 1,00 * * *
3 Padalinio vedėjas socialiniams reikalams 1,00 728,88 701,68 700,68
4 Vyr.buhalterė 1,00 * * *
5 Buhalterė 1,00 581,88 560,83 554,68
6 Buhalterė-apskaitininkė 1,00 545,23 522,51 542,73
7 Viešųjų pirkimų specialistė 1,00 639,41 617,8 647,38
8 Administratorius 1,00 502,87 487,08 492,07
9 Apskaitininkas 1,00 496,29 445,02 0
10 Vyriausiasis socialinis darbuotojas 1,00 643,40 619,57 662,10
11 Socialinis darbuotojas 5,00 630,57 543,39 560,19
12 Soc.darbuotojo padejėja 23,50 551,05 461,41 467,00
13 Vyr.slaugytoja 1,00 638,99 589,56 588,56
14 Bendrosios praktikos slaugytoja 9,00 639,46 589,60 510,14
15 Slaugytojos padejėja 3,50 457,90 420,74 387,03
16 Kineziterapeutas 1,30 545,13 542,12 527,71
17 Masažuotojas 0,30 135,78 0,00 0
18 Užimtumo specialistas 5,40 521,90 452,97 455,72
19 Dietistas 1,00 561,16 432,25 514,73
20 Virėja 9,00 465,88 437,03 409,28
21 Sandėlininkas 1,00 449,61 428,94 411,28
22 Ūkvedys 1,50 516,38 435,74 452,63
23 Energetikas 1,00 502,43 375,92 371,26
24 Darbininkas 1,00 380,00 390,99 377,15
25 Remontininkas 1,50 406,48 365,75 396,07
26 Vairuotojas 3,50 451,08 383,28 401,89
27 Valytoja 1,40 385,07 387,52 392,26
28 Šildymo katilų prižiūrėtojas 2,50 303,41 364,65 420,05
29 Skalbinių lygintojas 1,00 389,92 375,92 379,12
30 Santechnikas 1,00 433,80 419,2 380,18
31 Skalbėjas 1,00 380,00 375,92 380,95
* – nesutinka skelbti
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių