Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Supaprastintų mažos vertės pirkimų žurnalas

Pirkimų planas

Archyvas

            Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei pavie­šintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).