Gyventojų taryba

Gyventojų tarybos sąrašas:

Borisas Timofejevas – pirmininkas
Stanislava Urbutienė– pavaduotojas
Liuda Sakienė – sekretorius
Juozas Rimkus
Elena Ramanauskienė
Juozas Martinkus
Stefa Bartašienė
Edmundas Navickas
Rimantas Norkus  – koordinuojantis tarybos veiklą užimtumo specialistas
20150922_084049

Užvenčio padalinio gyventojų tarybos sąrašas:

Irena Zableckienė  – pirmininkė
Stasė Šašlauskienė – pavaduotoja
Vincas Minkus        –  sekretorius
Juozas Parimskis
Janina Liutkienė
Alvyra Jankauskienė – socialinė darbuotoja koordinuojanti tarybos veiklą

tar

Gyventojų tarybos nuostatai

Gyventojų tarybos veiklos planas