Socialinės globos normų vertinimas (įsivertinimas)

„Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos norsmos, taikomos dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose“ 2017 m.

„Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  normos, taikomos socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams“ 2017m.

„Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  normos, taikomos socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams“ 2017m. Užvenčio padalinyje

Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikė (trumpalaikė) socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas (įsivertinimas) 2015m.

Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikė (trumpalaikė) socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas (įsivertinimas) 2014m.