Jubiliatai

2018 metų vasario 15 dieną aštuoniasdešimtą jubiliejų atšventė Elena Ališauskaitė. Jubiliejaus proga ją pasveikino globos namų darbuotojai linkėdami stiprios sveikatos.

2018 metų sausio 2 -ąją savo gražų 90 jubiliejų paminėjo Elena Petkienė. Šio gražaus jubiliejaus proga linkime stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

Gruodžio 1 dieną savo gražų jubiliejų paminėjo Ona Joana Vaičekauskienė, kuriai suėjo 80 metų.

Spalio 30-ąją savo gražų 65 jubiliejų šventė Danutė Butkienė

Rugsėjo 4 dieną savo jubiliejus atšventė dienos centro lankytoja Virginija Glazauskaitė, kuriai suėjo 35 metai ir Juozas Ralys atšventęs  70 jubilieju.

Rugpjūčio 4 dieną savo gražų jubiliejų šventė Pulkerija Gečienė, kuriai suėjo 90 metų. Ta proga ją pasveikino globos namų kolektyvas.

Liepos 10 dieną globos namų gyvebtojai, darbuotojai ir sukaktuvininkės artimieji gražaus 90 -ojo gimtadienio progą sveikino Oną Andrulienę

Taip pat 65-ąjį jubiliejų šventė ir Ona Milkintienė

Birželio 23 dieną 75-ojo jubiliejaus proga Stanislovą Karizną sveikino visi darbuotojai ir gyventojai

Balandžio 21 dieną Liolių socialinės globos namų kolektyvas ir gyventojai pasveikino Antaną Lymantą 60-ojo gimtadienio proga, o Gediminą Vitkauskas 40 jubiliejaus proga.

Spalio 17 d. Užvenčio socialinės globos namų darbuotojai ir gyventojai pasveikino Stase

Šašlauskienė su 80 – uoju jubiliejumi. Stasys jubiliatei papuošė kėdė iš klevo lapų.

Visi susėdę prie bendro stalo, besivaišindami įvairiais užkandžiais, linksmai šnekučiavosi

įvairiomis temomis.

WP_20161014_004 WP_20161017_008 WP_20161017_012 WP_20161017_018

2016-09-01 75-tąjubiliejų šventė Irena Šimkuvienė

DSC_0132 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0140

2016-06-13 65-tą jubiliejų šventė Jonas Vileikis

DSC_0280DSC_0278

2016-03-01 80-tą jubiliejų paminėjo Romas Viršilas

DSC_0045DSC_0055DSC_0051

2016-02-26 garbingą 90-tą jubiliejų šventė Albina Urbonienė

DSC_0020 DSC_0033 DSC_0032

 

2016-01-27 jubiliejinių gimtadienių proga pasveikinti 2 Liolių socialinės globos namų gyventojai. Petras Andruška pasveikintas 80-mečio proga, o Edmundas Navickas 65-erių metų sukakties proga. Sveikinimo žodžius jiems tarė globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Neringa Bagdonavičienė, socialinė darbuotoja Adelė Jaugelienė ir užimtumo specialistai.

DSC_0077DSC_0083