Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

 

2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys
2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys
2017 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys
2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

 

 

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys
2016 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys
2016 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys
2016 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

 

2015 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

2015 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

2015 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

2015 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

 

Dėl dokumentų pateikimo 2014 m. rugsėjo mėn 30 d.
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014m. rugsėjo 30 d. ataskaita (ketvirtinė)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2014m. rugsėjo 30d
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. rugsėjo mėn. 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. rugsėjo mėn. 30 d.
Paaiškinamasis raštas prie formos Nr. 2 2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. rugsėjo mėn. 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. rugsėjo mėn. 30 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013m. rugsėjo mėn. 30 d. (ketvirtinė)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013m. rugsėjo mėn. 30 d. (ketvirtinė)
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. birželio 30 d
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. birželio 30 d
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. birželio 30 d
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. birželio 30 d
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. birželio mėn. 30 d.
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014m. birželio 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. birželio 30 d.
Dėl dokumentų pateikimo
Paaiškinamasis raštas prie formos Nr. 2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. kovo mėn. 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014m. kovo mėn. 31 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. kovo mėn. 31 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014 m. kovo mėn. 31 d.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2014 m. kovo mėn. 31 d.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2014m. kovo 31d
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014m. kovo 31 d. ataskaita

2013 metų biudžeto ataskaitos

Mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos Valstybės biudžeto lėšos
Mokėtinos sumos SB lėšos (įmokos už išlaikymą socialinės globos įstaigose)
Mokėtinos sumos Savivaldybės biudžeto lėšos
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2013m. gruodžio 31d. (metinė)
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (metinė)
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013m. gruodžio 31 d. ataskaita (mėnesinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (mėnesinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. gruodžio 31 d. (metinė)
Paaiškinamasis raštas prie formos Nr. 2
Dėl dokumentų pateikimo
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013m. gruodžio 31 d.
Neatlygintinai gauto turto ir piniginių lėšų 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Gautos paramos išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2013 m. gruodžio 31d.
Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita už 2013 m. IV ketvirtį
Biudžeto vykdymo ataskaitų teikimas
Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti 2013 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.
Pažyma apie likučius 2013 m. rugsėjo 30 d.
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. rugsėjo 30 d.
Aiškinamasis raštas 2013 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų teikimas
Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti 2013 m. birželio 30 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013 m. birželio 30 d.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2013 m. birželio 30 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m. birželio 30 d.
Pažyma apie likučius 2013 m. birželio 30 d.
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. birželio 30 d.
Aiškinamasis raštas 2013 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo dokumentų pateikimas
Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti 2013 m. kovo 31 d. ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013 m. kovo 31 d.
Lėšų gautų iš paskolos panaudojimo ataskaita 2013 m. kovo 31 d.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2013 m. kovo 31 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2013 m.kovo 31 d.
Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013m. kovo 31 d.
Aiškinamasis raštas 2013 m. kovo 31 d.