Jubiliatai

Rugsėjo 4 dieną savo 90 jubiliejų šventė Alfonsas Meškauskas. Ilgų gyvenimo metų ir sveikatos linki visas globos namų kolektyvas ir gyventojai.

Rugpjūčio 18 dieną savo 85 jubiliejų šventė Elena Masiulytė. Nuoširdžiai sveikiname Elena ir linkime sveikatos, džiugių akimirkų ir ilgų gyvenimo metų.

Liepos 13 dieną savo gražų 85 jubiliejų šventė Juozapas Martinkus. Nuoširdžiai sveikiname Juozą ir linkime sveikatos, neblėstančio optimizmo ir ilgų gyvenimo metų.

Birželio 28 dieną jubiliejų šventė Krizentas Drąsutis, kuriam suėjo 65 metai. Nuoširdžiai sveikiname

2018 metų vasario 15 dieną aštuoniasdešimtą jubiliejų atšventė Elena Ališauskaitė. Jubiliejaus proga ją pasveikino globos namų darbuotojai linkėdami stiprios sveikatos.

2018 metų sausio 2 -ąją savo gražų 90 jubiliejų paminėjo Elena Petkienė. Šio gražaus jubiliejaus proga linkime stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

Gruodžio 1 dieną savo gražų jubiliejų paminėjo Ona Joana Vaičekauskienė, kuriai suėjo 80 metų.

Spalio 30-ąją savo gražų 65 jubiliejų šventė Danutė Butkienė

Rugsėjo 4 dieną savo jubiliejus atšventė dienos centro lankytoja Virginija Glazauskaitė, kuriai suėjo 35 metai ir Juozas Ralys atšventęs  70 jubilieju.

Rugpjūčio 4 dieną savo gražų jubiliejų šventė Pulkerija Gečienė, kuriai suėjo 90 metų. Ta proga ją pasveikino globos namų kolektyvas.

Liepos 10 dieną globos namų gyvebtojai, darbuotojai ir sukaktuvininkės artimieji gražaus 90 -ojo gimtadienio progą sveikino Oną Andrulienę

Taip pat 65-ąjį jubiliejų šventė ir Ona Milkintienė

Birželio 23 dieną 75-ojo jubiliejaus proga Stanislovą Karizną sveikino visi darbuotojai ir gyventojai

Balandžio 21 dieną Liolių socialinės globos namų kolektyvas ir gyventojai pasveikino Antaną Lymantą 60-ojo gimtadienio proga, o Gediminą Vitkauskas 40 jubiliejaus proga.

Spalio 17 d. Užvenčio socialinės globos namų darbuotojai ir gyventojai pasveikino Stase

Šašlauskienė su 80 – uoju jubiliejumi. Stasys jubiliatei papuošė kėdė iš klevo lapų.

Visi susėdę prie bendro stalo, besivaišindami įvairiais užkandžiais, linksmai šnekučiavosi

įvairiomis temomis.

WP_20161014_004 WP_20161017_008 WP_20161017_012 WP_20161017_018

2016-09-01 75-tąjubiliejų šventė Irena Šimkuvienė

DSC_0132 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0140

2016-06-13 65-tą jubiliejų šventė Jonas Vileikis

DSC_0280DSC_0278

2016-03-01 80-tą jubiliejų paminėjo Romas Viršilas

DSC_0045DSC_0055DSC_0051

2016-02-26 garbingą 90-tą jubiliejų šventė Albina Urbonienė

DSC_0020 DSC_0033 DSC_0032

 

2016-01-27 jubiliejinių gimtadienių proga pasveikinti 2 Liolių socialinės globos namų gyventojai. Petras Andruška pasveikintas 80-mečio proga, o Edmundas Navickas 65-erių metų sukakties proga. Sveikinimo žodžius jiems tarė globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Neringa Bagdonavičienė, socialinė darbuotoja Adelė Jaugelienė ir užimtumo specialistai.

DSC_0077DSC_0083