Gyventojų taryba

Gyventojų tarybos sąrašas:

Stanislava Urbutienė– pirmininkė
Jonas Kvietkauskas – pavaduotojas
Elena Ramanauskienė
Juozas Martinkus
Pranciška Papreckienė
Stanislovas Benediktavičius
Silvijus Kaminskas  – koordinuojantis tarybos veiklą

Užvenčio padalinio gyventojų tarybos sąrašas:

Kristina Petrošienė  – pirmininkė
Stasys Labanauskas – pavaduotojas
Sigita Šatkauskaitė   –  sekretorė
Irma Vaupšienė
Antanas Vološinas

Edmundas Kairys
Alvyra Jankauskienė – socialinė darbuotoja koordinuojanti tarybos veiklą

 

Gyventojų tarybos nuostatai

Gyventojų tarybos veiklos planas