Gyventojų taryba

Gyventojų tarybos sąrašas:

Stanislava Urbutienė– pirmininkė
Jonas Kvietkauskas – pavaduotojas
Elena Ramanauskienė
Juozas Martinkus
Pranciška Papreckienė
Stanislovas Benediktavičius
Silvijus Kaminskas  – koordinuojantis tarybos veiklą

Užvenčio padalinio gyventojų tarybos sąrašas:

Povilas Šatkauskas  – pirmininkas
Antanas Vološinas – pavaduotojas
Donata Norkuvienė   –  sekretorė
Irma Vaupšienė
Gediminas Kibirkštis
Alvyra Jankauskienė – socialinė darbuotoja koordinuojanti tarybos veiklą.

Gyventojų tarybos nuostatai

Gyventojų tarybos veiklos planas