Veikla

BĮ Liolių socialinės globos namai yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 1992 m. rugpjūčio 17d. rajono valdybos potvarkiu Nr. 361, veikla pradėta 1993 m. vasario 1d. rajono valdybos potvarkiu Nr. 38.

VIZIJA

BĮ Liolių socialinės globos namai – socialinės globos įstaiga, kurioje užtikrinama veiksminga socialinė gyventojų priežiūra bei visavertė gyvenimo kokybė, garantuojant saugų, sveiką, prasmingą gyvenimą, tenkinant ne tik fiziologinius, socialinius, bet ir kultūrinius bei religinius poreikius.

MISIJA

BĮ Liolių socialinės globos namų bendruomenė dirba sutartinai, demokratiškai, šiuolaikiškai ir atsakingai, atsižvelgia į kiekvieno gyventojo individualybę, sveikatą, gebėjimus, poreikius ir savarankiškumo lygį, sudaro tinkamas žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, priartinamas prie namų aplinkos, bei siekia užtikrinti socialinę gyventojų globą, puoselėja saviraiškos ir tarpusavio pagalbos principus, užtikrina gyventojų slaugą ir adaptaciją bei integraciją į visuomenę.

VERTYBĖS:

PROFESIONALUMAS – siekiame kompetentingai atlikti darbą ir jaučiame atsakomybę už priimtus sprendimus.

PASLAUGUMAS – dirbdami stengiamės būti partneriais, esame geranoriški, mandagūs, operatyvūs.

NOVATORIŠKUMAS – siekiame tobulėti, diegiame naujoves, nebijome iššūkių.

SKAIDRUMAS – veikiame atvirai ir sąžiningai.

BĮ Liolių socialinės globos namų uždaviniai:

Teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos asmenims vadovaujantis higienos normomis, reikalavimais socialinės globos įstaigoms.
Teikti ilgalaikę ir trumpalaikę bendrosios praktikos slaugą, rūpintis racionaliu, o prireikus – specialiu maitinimu, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas.
Organizuoti gyventojams medikų konsultacijas ir esant būtinybei perkelti gyventoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galinčią suteikti reikiamą medicinos pagalbą.
Skatinti socialinės globos namų gyventojų integraciją į visuomenę, savarankiškumo ugdymą.
Užtikrinti socialinės globos namų materialinį, buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką.
Aktyvinti, burti pagyvenusius ir neįgalius žmones dalyvauti socialinės globos namų  veikloje, skatinti savitarpio pagalbą.
Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims.
Stiprinti materialinę bazę, reikalingą specialiosioms socialinėms paslaugoms teikti.
Rengti ir įgyvendinti įvairius projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai  ir pan..
Rūpintis socialinės globos  namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 4.5 / 5. Vote count: 4

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.