Komisijos ir darbo grupės

 
1. Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo ir apskaitos komisija (2023-03-07 Nr. V-70) 2. Paslaugų gavėjų ir kitų asmenų skundų, prašymų priėmimo ir nagrinėjimo komisija (2023-03-07 Nr. V-69)
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Jurgita Jankuvienė – sekretorė
Silvijus Kaminskas – narys
Vilma Andrijauskienė – narys
Ramūnas Ramanauskas – narys
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Jurgita Jankuvienė – sekretorė
Silvijus Kaminskas – narys
Vilma Andrijauskienė – narys
Alvyra Jankauskienė – narys
3. BĮ Liolių socialinės globos namų etikos priežiūros komisija (2023-03-07 Nr. V-71) 4. Globos namų turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija  (2023-04-12 Nr. V-110)
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Vilma Andrijauskienė – narys
Ramūnas Ramanauskas – narys
Raminta Janušauskienė – narys
Liolių socialinės globos namai:
Antanas Kazlauskas – pirmininkas
Genė Bielskienė – narys
Vladislovas Ancikevičius – narys
Kęstutis Valčiukas – narys
Nijolė Ralienė – narys
Steponas Stonys – likvidatorius
Užvenčio socialinės globos padalinys:
Vilma Andrijauskienė – pirmininkė
Genė Bielskienė – narys
Sigita Šatkauskaitė – narys
Vigantas Pleikys – narys
Virginija Gusarovienė – narys
Romas Balskus – likvidatorius
5. Gyventojų pašalinimo iš Liolių socialinės globos namų komisija (2015-08-28 Nr. V-151) 6. Užvenčio socialinės globos padalinio gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių tvarkymo komisija (2020-03-23 Nr. V-31)
 – pirmininkas
Neringa Bagdonavičienė – narys
Socialinis darbuotojas, dirbęs su šalinamu asmeniu; globėjas, rūpintojas (jei toks yra); Gyventojų tarybos atstovai; „Savas asmuo“; asmens artimieji (jeigu jų turi); Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus atstovas vyriausioji specialistė Sigita Butnorienė
Pirmininkas – Vilma Andrijauskienė, padalinio vedėja socialiniams reikalams
Alvyra Jankauskienė – narys
Sigita Šatkauskaitė – narys
Prekių ir/ar paslaugų pirkimo dieną dirbantis ir prekių išdalinime dalyvaujantis socialinio darbuotojo padėjėjas, ar slaugytojo padėjėjas.
Negalinčiam, kuriam komisijos nariui dirbti, komisija papildyta nariais:
Katerina Račkauskienė – narys
Jūratė Pleikienė – narys
7. Liolių socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių tvarkymo komisija (2023-03-07 Nr,-V-73) 8. Statinių kasmetinėms ir neeilinėms apžiūroms vykdyti komisija (2015-11-26 Nr.V-190)
Silvijus Kaminskas – pirmininkas I Korpuse:
Dainora Jasulaitienė – narys
Ramūnas Ramanauskas – narys
Prekių ir/ar paslaugų pirkimo dieną I korpuse dirbantis ir prekių išdalinime dalyvaujantis socialinio darbuotojo padėjėjas, ar slaugytojo padėjėjas.II Korpuse:
Vilma Pocevičienė- narys
Ilona Blovieščienė – narys
Prekių ir/ar paslaugų pirkimo dieną II korpuse dirbantis ir prekių išdalinime dalyvaujantis socialinio darbuotojo padėjėjas, ar slaugytojo padėjėjas.Negalinčiam, kuriam komisijos nariui dirbti, komisija papildyta nariais:
Rimantas Norkus – narys
Loreta Kaminskienė – narys
– pirmininkas
Steponas Stonys – narys
Romas Balskus – narys
Antanas Kazlauskas – narys
9. BĮ Liolių socialinės globos namų medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo gyventojams ir nurašymo komisija (2023-03-09 Nr. V-75) 10. Atsakingi asmenys, dirbantys su paslaugų gavėjų asmens bylomis (2018-01-09 Nr.V-5)
Liolių socialinės globos namai:
Orinta Šedienė – narys
Genė Bielskienė – narys
Silvijus Kaminkas – narys
Užvenčio socialinės globos padalinys:
Vilma Andrijauskienė – narys
Zofija Želvienė – narys
Elena Lileikienė – narys
Paslaugų gavėjų pagrindines asmens bylas tvarko įstaigos administratorius.Paslaugų gavėjų socialines asmens bylas tvarko socialiniai darbuotojai.Paslaugų gavėjų medicinines asmens bylas tvarko bendrosios praktikos slaugytojas
11. Darbo taryba 2020-11 12. Dokumentų ekspertų komisija (2023-03-09 Nr. V-76)
Ingrida Penikienė – pirmininkas
Neringa Bagdonavičienė – pirmininko pavaduotojas
Jurgita Jankuvienė – narys
Silvijus Kaminskas – narys
13. Korupcijos prevencijos komisija (2024-05-24 Nr. V-113) 14. Atsakingi asmenys vidaus kontrolės ir vidaus audito atlikimui (2021-04-12 Nr. V-55 1,3E)
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Vilma Andrijauskienė – pirmininko pavaduotoja
Loreta Kaminskienė – narys
Raimonda Patašienė -narys
Diana Strelkauskienė – narys
Užvenčio socialinės globos padalinys:
Vilma Andrijauskienė
Romas Balskus
Vida Marozienė
Gražina Širvienė
15. Atsakingi asmenys vidaus kontrolės ir vidaus audito atlikimui (2021-01-26 Nr. V-10 1,3E)
Liolių socialinės globos namai:
Steponas Stonys
Genė Bielskienė
Vida Marozienė
Roma Sabaliauskienė

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 0 / 5. Vote count: 0

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.