Gyventojų taryba

Gyventojų tarybos sąrašas II korpusas:

Pirmininkas: Bronius Armonas

Pavaduotoja: Irena Šimkuvienė

Sekretorius Zigmas Guščikas

Nariai: Jonas Vileikis ir Gintautas Liaudanskis
Silvijus Kaminskas  – koordinuojantis tarybos veiklą

 

Gyventojų tarybos sąrašas I korpusas:

Pirmininkas: Kristina Pertošienė

Pavaduotojas: Stanislovas Benediktavičius

Sekretorė: Regina Kazlauskiene

Nariai: Petronelė Kazlauskiene ir Modestas Vasiliauskas

Ramūnas Ramanauskas – koordinuojantis tarybos veiklą

Užvenčio padalinio gyventojų tarybos sąrašas:

Gediminas Kibirkštis

Edmundas Andrijauskas

Antanas Vološinas

Laima Viršilienė

Aistė Paškonytė – Vaičekauskienė

Odeta Kuličauskienė
Alvyra Jankauskienė – socialinė darbuotoja koordinuojanti tarybos veiklą.

Gyventojų tarybos nuostatai

Gyventojų tarybos veiklos planas