Integrali pagalba į namus

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Nuo 2023 m. sausio 1 d. BĮ Liolių socialinės globos namai teikia integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas asmenims jų namuose. Paslaugos teikiamos įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr. 07-003-P-0001, finansuojamą 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projektą koordinuoja Europos socialinio fondo agentūra, su kuria Globos namai yra pasirašę partnerystės sutartį.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą bei teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

 1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Darbuotojų komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas ir jo padėjėjai, kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažuotojas).

Šias paslaugas gali gauti asmenys, kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Kelmės rajono savivaldybė:

 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, pripažinti nedarbingais, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • vaikams su negalia, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Asmenims, sergantiems infekcinėmis, psichikos ligomis ar turintiems proto negalią (jei asmuo yra agresyvus ir neprognozuojamas), sergantiems chronišku alkoholizmu, narkomanams integrali pagalba neteikiama.

Integralios pagalbos namuose trukmė:

 • integrali pagalba teikiama iki 8 valandų per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose (išskirtiniais atvejais, kai paslaugų gavėjas neturi jokių artimųjų ir galimybės pasinaudoti neformalia pagalba, paslaugos gali būti teikiamos iki 10 valandų per dieną iki 7 kartų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugas teikiančios įstaigos galimybes). Socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderina paslaugų teikimo trukmę su atvejo vadybininku ir su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
 • slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderina paslaugų teikimo trukmę su atvejo vadybininku ir su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).
 • Jeigu asmeniui integralios pagalbos paslaugų nepakanka ar susidarius krizinei situacijai (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo (globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) gali kreiptis dėl siuntimo į slaugos ligoninę ar ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimo.

Mokestis už integralią pagalbą:

 • Slaugos paslaugos projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ įgyvendinimo laikotarpiu teikiamos nemokamai.
 • Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kaina, teikiant integralią pagalbą, apskaičiuojama vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, įvertinant socialinės globos paslaugų organizavimo išlaidas ir Savivaldybės tarybos nustatytą kainą už valandą.
 • Asmens finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą, vertina Kelmės rajono Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas.

Išsamią informaciją apie teikiamas socialines ir slaugos paslaugas galima rasti Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos apraše, patvirtintame 2023 m. vasario 13 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-41.

Projekto pradžia ir pabaiga – 2023 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto suma skirta Kelmės r. sav. – 408 724 eur.

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 4.4 / 5. Vote count: 7

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.