Socialinės globos kainos

Socialinės globos paslaugosIlgalaikė socialinė globaTrumpalaikė socialinė globa
Gavėjai- suaugę asmenys su negalia,
- suaugę asmenys su sunkia negalia,
- senyvo amžiaus asmenys,
- senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
- suaugę asmenys su negalia,
- suaugę asmenys su sunkia negalia,
- senyvo amžiaus asmenys,
- senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
Teikimo trukmė/ dažnumasdaugiau nei 6 mėn. per metus,
neterminuotai
ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje
Paslaugos sudėtis(įsigaliojo nuo 2014-09-01):- informavimas- konsultavimas,- tarpininkavimas ir atstovavimas,- apgyvendinimas,- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),- darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,- laisvalaikio organizavimas,- pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,- asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),- maitinimas,- sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas,
- kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
(įsigaliojo nuo 2014-09-01):- informavimas,- konsultavimas,- tarpininkavimas ir atstovavimas,- apgyvendinimas,- psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas,- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),- darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas,- laisvalaikio organizavimas,- asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.),- maitinimas,- sveikatos priežiūros paslaugos,
- kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Paslaugas teikianys specialistaisocialiniai darbuotojai,
individualios priežiūros personalas,
sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai
socialiniai darbuotojai,
individualios priežiūros personalas,
sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai
Kaina mėnesiui560 Eur – suaugusiems asmenims su negalia
ir senyvo amžiaus asmenims
(asmuo moka 80 proc. asmens pajamų, 1 proc. papildomo mokesčio nuo sumos, viršijančios nustatytą turto normatyvą,  kainos skirtumas kompensuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis)
560 Eur – suaugusiems asmenims su negalia
ir senyvo amžiaus asmenims
(asmuo moka 80 proc. asmens pajamų, kainos skirtumas kompensuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis)
784 Eur – suaugusiems asmenims su negalia
ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
(asmuo moka 100 proc. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, 80 proc. nuo kitų asmens gaunamų pajamų, 1 proc. papildomo mokesčio nuo sumos, viršijančios nustatytą turto normatyvą, kainos skirtumas kompensuojamas Valstybės biudžeto lėšomis savivaldybei už asmenų su sunkia negalia slaugą)
784 Eur – suaugusiems asmenims su negalia
ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
(asmuo moka 100 proc. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, 80 proc. nuo kitų asmens gaunamų pajamų, kainos skirtumas kompensuojamas Valstybės biudžeto lėšomis savivaldybei už asmenų su sunkia negalia slaugą)
Socialinės globos paslaugos
Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose (integrali pagalba)Laikinas apgyvendinimas Krizių centre
Gavėjai- suaugę asmenys su negalia,
- suaugę asmenys su sunkia negalia,
- senyvo amžiaus asmenys,
- senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
- asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje;
- motinos ar tėvai su vaikais atsidūrę kritinėje padėtyje dėl gaisro ir stichinių nelaimių;
- kiti asmenys, kuriems reikalingos socialinės paslaugos
Teikimo trukmė/ dažnumasiki 4,5 valandų per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuoseiki 6 mėn. ar ilgiau
Paslaugos sudėtisVadovaujantis integralios pagalbos plėtros veiksmų planu (patvirtintu 2015-07-14 įsakymu Nr. A1-435) ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2016-12-22 sprendimu Nr. T-412(E)
Dienos socialinės globos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas
- informavimas,
- konsultavimas,
- bendravimas,
- tarpininkavimas ir atstovavimas,
- pagalba sprendžiant asmens problemas,
- maitinimo organizavimas,
- pagalba buityje ir namų ruošoje,
- asmens higienos paslaugų organizavimas,
- Sveikatos priežiūros organizavimas,
- ūkio darbai,
- kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
- kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Slaugos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas:
- konsultavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais,
- maitinimas,
- medikamentų vartojimas (asmens aprūpinimas medikamentais ir kitomis priemonėmis),
- organizmo sistemų veiklos matavimas,
- asmens higienos paslaugos,
- pragulų profilaktika,
- kitos slaugos procedūros,
- masažo paslauga,
- kineziterapijos paslauga.
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogo 14.7 papunkčio pakeitimu, (patvirtintu 2014-06-16 įsakymu Nr. A1-321,
(įsigaliojo nuo 2014-09-01):- informavimas,- konsultavimas,- tarpininkavimas ir atstovavimas,- apgyvendinimas,- psichologinės-psichoterapinės pagalbos organizavimas,- minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.),- kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),- darbinių įgūdžių ugdymas,
- esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas,
- kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Paslaugas teikianys specialistaisocialinis darbuotojas,  individualios priežiūros personalas, slaugytojas, kinezeterapeutas-masažistassocialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas
Kaina mėnesiui3,67 Eur – vienos valandos kaina vienam paslaugų gavėjui (projekto įgyvendinimo laikotarpiu slaugos paslaugos teikiamos nemokamai, už socialines paslaugas asmuo moka 20 proc.asmens pajamų, arba pagal formulę* atsižvelgus į asmens (šeimos) pajamas, kainos skirtumas kompensuojamas  Valstybės biudžeto lėšomis savivaldybei už asmenų su sunkia negalia slaugą )262 Eur – (asmuo moka 20 proc. asmens pajamų)