Vadovas

klfo_globa_pazanga_RM

ERMINIJUS SIMONAVIČIUS

Gimimo data:     1967-04-25

Išsilavinimas:     1992 LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA

Darbo patirtis:    Kelmės rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio skyrius, vyr. specialistas

Pomėgiai:            Sportas, turizmas,medžioklė

 

2018 metų veiklos užduotys

2.1 Aplinkos pritaikymas ir rekreacinės teritorijos sukūrimas globos namų gyventojams. Sudaryti sąlygas globos namų gyventojams ramiau jaustis ir ilsėtis socialinės globos namų teritorijoje.

 

Įkurti ir išplėsti rekreacines zonas:

·      įrengti stoginę Užventyje;

·      papildomai įrengti lauko baldus Užventyje;

·      įrengti rekreacinę teritoriją prie priešgaisrinio prūdo Lioliuose.

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius. Atlikti einamąjį  remontą pastate, esančiame Nepriklausomybės g. 39, Lioliuose, Kelmės raj. Organizuoti neformalius susitikimus ar išvykas darbuotojams.

 

Atlikti einamąjį  remontą pastate, esančiame Nepriklausomybės g. 39, Lioliuose, Kelmės raj. Organizuoti neformalius susitikimus ar išvykas darbuotojams.
2.3. Pagerinti globos namų gyventojų gyvenimo sąlygas. Modernizuoti gyvenamą namą, esantį Nepriklausomybės g. 40, Lioliuose, Kelmės raj.

 

Pradėti pastatų modernizavimo darbus, vykdant projektą Europos Sąjungos lėšomis (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, įgyvendinant projektą „Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra“.

 

 

Veiklos ataskaita
2017 m. Peržiūrėti