Pranešk apie psichologinį smurtą

Pranešime (skunde) darbuotojas turi pateikti šią informaciją:

(nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos)

  1. Asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.)
  2. Padalinį, skyrių; įvykio datą (arba periodą nuo – iki); galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus; pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą;
  3. siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų);
  4. Nurodyti, ar netinkamai elgėsi įstaigoje dirbantis asmuo ar kitas asmuo (interesantas, bendruomenės narys ar pan.);
  5. Pateikti visą turimą informaciją (garso įrašus, susirašinėjimą ir pan.).