Sociokultūrinių paslaugų plėtra Liolių socialinės globos namuose

Sparčiai didėjant senyvo amžiaus asmenų skaičiui šalyje, siekiama spręsti jų socialines problemas, užtikrinti senyvo amžiaus žmonių psichologinę gerovę, sėkmingą senėjimą ir aktyvų laisvalaikį tinkamai organizuojant sociokultūrines paslaugas ir taip mažinant socialinę atskirtį.

BĮ Liolių socialinės globos namai nuo 2018 m. birželio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto „Sociokultūrinių paslaugų plėtra Liolių socialinės globos namuose“ veiklas.

Projekto tikslas – skatinti neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, gaunančių Liolių socialinės globos namų teikiamas paslaugas, užimtumą ir saviraišką, mažinant jų socialinę atskirtį per kūrybinę veiklą bei plečiant teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą.

Projekto idėja – sujungti 4 skirtingas terapijas į vieną, ir gauti akivaizdų rezultatą, kurį bus įmanoma parodyti bendruomenei ir platesnei visuomenei. Organizuojant veiklas sujungiamos kaniterapija su muzikos, smėlio ir tapybos ant vandens (ebru) terapijomis. Kaniterapijos metu asmenys patiria daug išgyvenimų ir emocijų, kurias išreiškia pasitelkdami ebru meną ir smėlio terapiją skambant muzikai.

Projekto veiklose dalyvauja BĮ Liolių socialinės globos namų ir Užvenčio padalinio gyventojai, Integralios pagalbos į namus paslaugų gavėjai, Dienos globos padalinio lankytojai. Planuojamas bendras dalyvių skaičius 100 asmenų.

Projektas finansuojamas Kelmės rajono savivaldybės lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. birželis – gruodis.

Projekto biudžetas 2500 Eur.

 

Užsiėmimai Lioliuose

Užsiėmimai Užventyje