Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Įstaigoje pažeidimų nenustatyta.