Viešieji pirkimai

Atsisiųsti: Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (patvirtinta)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl Liolių socialinės globos namų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo (patvirtinta)

Pirkimų planas 2019

Liolių socialinės globos namų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

Atsisiųsti: Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (patvirtinta)

Atsisiųsti: Įsakymas dėl Liolių socialinės globos namų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo (patvirtinta)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 1 (Paraiška viešajam pirkimui)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 2 (Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 3 (Užsakymo paraiška)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 4 (Numatomų įsigyti prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planas)

Atsisiųsti: Priedas Nr.5 (Viešųjų pirkimų plano keitimas / papildymas)

Atsisiųsti: Priedas Nr. 6 (Viešųjų pirkimų registracijos žurnalas)

Atsisiųsti: Priedas Nr.7 (Konfidencialumo pasižadėjimas)

Archyvas

            Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei pavie­šintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).