Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymas Nr. A1-94 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”  (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Pakeitimai: (Žin., 2006, Nr. 113-4310; Žin., 2007, Nr. 32-1162; Žin., 2007, Nr. 81-3351; Žin., 2007, Nr. 140-5765; Žin., 2008, Nr. 142-5666; Žin., 2009, Nr. 18-736; Žin., 2010, Nr. 79-4099).

4. Higienos norma HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”. 2011-02-10 Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro įsakymas Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”  (Žin., 2011, Nr. 20-1006).

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika. 2006-10-10 LRV nutarimas Nr. 978 “Dėl socilialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 110-4163). Pakeitimai: (Žin., 2007, Nr. 80-3247; Žin., 2009, Nr. 90-3869; Žin., 2010, Nr. 65-3244; Žin., 2011, Nr. 64-3041; Žin., 2012, Nr. 35-1713).

8. Biudžetinių įstaigų įstatymas  Nr. I-1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322). Nauja dokumento redakcija: Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-666 (Žin., 2010, Nr. 15-699).

9. Viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (Žin., 1996, Nr. 84-2000). Nauja dokumento redakcija: Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-471 (Žin., 2006, Nr. 4-102).

10. Kelmės rajono savivaldybės sprendimas DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“

12. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-412(E) „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo

13. Kelmės rajono savivaldybės administratoriaus įsakymas „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO KELMĖS RAJONO GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

14. Kelmės rajono savivaldybės sprendimas „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS“

 

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 5 / 5. Vote count: 1

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.