Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, BĮ Liolių socialinės globos namuose yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

Mindaugas Slavinskas Teisininkas Mob. tel. nr. 8 (630) 17 959
El. p. info@teiseslabirintai.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
Prašymų šablonai:

Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

Subjektų prašymas ištrinti asmens duomenis

Subjektų prašymas leisti ištaisyti duomenis

Subjektų prašymas leisti susipažinti su duomenimis