Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimas Liolių socialinės globos namuose

Evelina Stonaitienė yra paskirtas Liolių socialinės globos namų (toliau –Globos namai) Įgaliotu darbuotoju (Atitikties pareigūnu), atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Aktualus Globos namų pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1.1. direktorius;
1.2. direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
1.3. padalinio vedėjas socialiniams reikalams;
1.4. vyr. buhalteris;
1.5. vyriausiasis slaugytojas;
1.6. vyriausiasis socialinis darbuotojas;
1.7. viešųjų pirkimų specialistas;
1.8. viešojo pirkimo komisijos nariai;
1.9. asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės
pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai);
1.10. viešojo pirkimo iniciatoriai;
1.11. asmenys, kuriems priskirtos funkcijos yra susijusios su biudžetų ir pinigų fondų lėšų valdymu, turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, informacinių sistemų priežiūra , administracinių sprendimų rengimų bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Įgalioto darbuotojo (Atitikties pareigūno) Globos namuose kontaktai:

Evelina Stonaitienė
Tel. 8 605 25004, el. p. evelina.stonaitiene@lioliaisn.lt
Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės r. sav.

Skundus dėl Globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA
Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
Faks. (8 5) 261 0867
El. p. vtek@vtek.lt

  • LIOLIŲ SGN VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO  TVARKOS APRAŠAS – Atsisiųsti
  • ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS ĮGYVENDINIMO – Atsisiųsti
  • VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS  2019-11-13 SPRENDIMAS NR. KS-291 „DĖL REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS VYKDYMO“ (TAR, 2019-12-02, Nr. 2019-19310) – Atsisiųsti

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 0 / 5. Vote count: 0

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.