Laisvos darbo vietos

2021-02-25 Buhalterio pareigos

BĮ Liolių socialinės globos namai, įstaigos kodas 162768381, Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės r.,  skelbia priėmimą į buhalterio (pareiginės algos koeficientas priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės  6,1 – 6,7) pareigas.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį kaip  aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar  specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (ekonomikos, apskaitos, finansų studijų krypčių).
  2. Turėti nemažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo darbo patirtį.
  3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
  4. Mokėti kaupti, sisteminti, tvarkyti buhalterinę išmanyti buhalterinės apskaitos įstatymus, finansų valdymo principus, tvarkas ir procedūras, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.
  5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus (diplomo, asmens tapatybę įrodančio dokumento kopijas, gyvenimo aprašymą, pretendento anketą,) per 14 kalendorinių dienų pateikia, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 605 00736), el. p. info@lioliaisn.lt

BĮ Liolių socialinės globos namų direktorius Erminijus Simonavičius