Laisvos darbo vietos

2022-09-09 Socialinio darbuotojo pareigybė.

BĮ Liolių socialinės globos namai, įstaigos kodas 162768381, Nepriklausomybės g. 39, Lioliai, Kelmės r.,  skelbia priėmimą į socialinio darbuotojo (pareiginės algos koeficientas – 7,15 – 7,54 priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės ) pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties  išsilavinimą.
  2. Žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimą, teikimą, kokybės vertinimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebėti juos taikyti praktiškai, bei kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti.
  3. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įvertinti asmens socialinės globos poreikius,  rengti ir įgyvendinti individualius socialinės globos planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenims.
  4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens dokumento kopija.
  2. Išsilavinimo patvirtinančio dokumento kopija.
  3. Gyvenimo aprašymas.
  4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
  5. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus (diplomo, asmens tapatybę įrodančio dokumento kopijas, gyvenimo aprašymą, pretendento anketą,) per 14 kalendorinių dienų pateikia, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 605 00736), el. p. info@lioliaisn.lt

BĮ Liolių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams 

Neringa BagdonavičienėĮvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 5 / 5. Vote count: 3

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.