Globos namų 25 jubiliejus

2017 m. spalio 6-ą dieną BĮ Liolių socialinės globos namai paminėjo 25-ąjį jubiliejų.

Globos namai turi 2 gimtadienius: vienas 1992 metų rugpjūčio 17 diena – tai data, kai Kelmės rajono valdybos tuometinis valdytojas Rimantas Motuzas pasirašė potvarkį dėl Liolių senelių namų steigimo, o kita data – 1993 metų vasario 1 diena, kai buvo pradedami apgyvendinti pirmieji gyventojai.

Šventę vedė Globos namų direktorius Erminijus Simonavičius ir direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Neringa Bagdonavičienė.

Globos namus pasveikinti atvyko daug svečių. Sveikinimų kalbas sakė buvęs Liolių socialinės globos namų direktorius Stepas Dzimidas, Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja Janina Skeberdienė, Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios klebonas Remigijus Katilius, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė, socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė Ona Granickienė, Kelmės rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė, Liolių seniūnas Vytautas Mikalauskas, Liolių pagrindinės mokyklos direktorius Albertas Pumputis, Liolių bendruomenės pirmininkė Diana Strelkauskienė, Kelmės Socialinių paslaugų centro direktorė Marytė Lencienė, Šiaulių paslaugų centro direktorė Vida Šalnienė ir socialinė darbuotoja Vaida Užnienė, Blinstrubiškių socialinės globos namų socialiniai darbuotojai Laimonas Lukšas ir Vilma Lukošienė, Kelmės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Kančauskaitė ir Aldona Kvintufelienė, Tytuvėnų bibliotekos bibliotekininkė Zita Deikutė ir Tytuvėnų senjorų klubo pirmininkė Nijolė Guntaitė, Kelmės aklųjų ir silpnaregių draugijos direktorė Janina Samušienė, Liolių socialinės globos namų Užvenčio vedėja socialiniams reikalams Vilma Andrijauskienė, Kelmės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus socialinė darbuotoja Alma Ūksienė.

Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis įteikė padėkas Globos namų darbuotojams. Slaugytoja Angelė Misiurevičienė gavo padėką už profesionalų darbą, didelį atsakomybės ir pareigingumo jausmą bei jautrų dėmesį klientams. Socialinė darbuotoja Adelė Jaugelienė – už ilgametį profesionalų ir kūrybingą darbą, prasmingas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą. Socialinio darbuotojo padėjėja Regina Mirauskienė – už ilgametį darbą, jautrų dėmesį ir meilę žmonėms. Ūkvedys Steponas Stonys – už ilgametį, aktyvų ir atsakingą darbą, bei svarų indėlį puoselėjant įstaigos gerovę. Virėja Roma Sabaliauskienė – už ilgametį nuoširdų darbą, pareigingumo jausmą ir aktyvią profesinę veiklą. Išėję amžinybėn gyventojai ir darbuotojai, šventės metu, buvo pagerbti tylos minute.

Nepamiršta padėkoti ir globos namų gyventojams. Gražina Janavičienė buvo apdovanota už pagalbą puoselėjant Globos namų grožį ir jaukumą, Rita Sofija Vaitkevičienė ir Stefa Bartašienė – už aplinkos puoselėjimą, Gediminas Vitkauskas – už didžiulę pagalbą prižiūrint globos namų aplinką, Stanislavai Urbutienei ir Irenai Šimkuvienei dėkota už šiltas kojines ir gražų dainavimą, Liudai Sakienei ir Onai Milkintienei – už dainavimą ir koncertavimą, Jonui Jakučiui – už gražius piešinius, kurie puošia Liolių kultūros namus. Už rankdarbius apdovanotos: Stanislava Dvorževskienė, Regina Kaupytė, Eugenija Balkaitienė. Už nuoširdumą ir pagalbą darbuotojams padėkota Pranciškai Papreckienei ir Stanislovui Kariznai. Antanas Lymantas apdovanotas už Globos namų gyvųnų priežiūrą, o už medžio dirbinius puošiančius Globos namų aplinką apdovanoti Alvydas Ličkus, Bronius Armonas, Juozas Martinkus, Jonas Vileikis ir Kazys Grigas. Dienos globos padalinio lankytojas Gediminas Šimkus paskatintas už aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje, o Virginija Glazauskaitė už gražius darbus siuvinėjant kryželiu.

Globos namų 25-erių metų jubiliejaus šventę vainikavo bendra globos namų darbuotojų atliekama daina „Mūsų dienos kaip šventė“

Nuoširdžiai dėkojame Tytuvėnų kultūros centro šokėjams už nuostabų „Baltą šokį“, Liolių pagrindinės mokyklos mokinukams, jų mokytojai Aušrai Baltrušaitienei už mielą ir šiltą mokinukų sveikinimą, ansambliui „Intriga“ už gražias dainas, Globos namų gyventojų ansambliui už pasirodymą.

Posted in .